Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biszczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biszczy

-co to jest przemoc

Czcionka:

Przemoc w rodzinie

 

Przemoc w rodzinie - to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się działania lub zaniechania osoby najbliższej wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej, zmuszające do zachowań wbrew woli, w szczególności narażające na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne.

Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny (rodzic), zstępny (dziecko), rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia (adopcji) oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (czyli konkubent).

 

RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE:

 • przemoc fizyczna - bicie, znęcanie się, głodzenie, zamykanie, kopanie, policzkowanie, szarpanie, duszenie, ciągnięcie za włosy, rzucanie przedmiotami, używanie niebezpiecznych narzędzi lub grożenie ich użyciem, zadawanie bólu,

 

 • przemoc psychiczna - sprawowanie przez sprawcę psychicznej kontroli nad ofiarą, zakazywanie kontaktów (straszenie zabójstwem, użyciem przemocy, zabraniem dzieci, grożenie zniszczeniem rzeczy, upokarzanie, używanie wulgarnych słów),

 

 • przemoc seksualna- zmuszanie do odbywania stosunku lub poddania się innym zachowaniom seksualnym,

 

 • przemoc ekonomiczna- utrzymywanie osoby w całkowitej zależności finansowej, zakazywanie pracy zawodowej, nie dawanie wystarczającej ilości środków finansowych na prowadzenie gospodarstwa domowego.

 

JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ LUB ŚWIADKIEM PRZEMOCY W RODZINIE

powiadom:

 • policję (997)
 • prokuraturę


zwróć się do:

 • ośrodka pomocy społecznej
 • powiatowego centrum pomocy rodzinie
 • ośrodka interwencji kryzysowej
 • ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych


Pamiętaj!

Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie – nic nie usprawiedliwia zachowań sprawcy!

Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej!

Przemoc w rodzinie rzadko bywa jednorazowym incydentem – jeśli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy – przemoc się powtórzy!

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny