Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biszczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biszczy

Dobry Start. 300 dla ucznia

Czcionka:

Program „DOBRY START”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biszczy informuje, iż od  1 lipca 2020 r. rusza internetowy nabór składania wniosków na rządowy program „ Dobry Start ”. Osobiście wnioski będzie można złożyć w budynku Urzędu Gminy w pokoju nr. 12 od 1 sierpnia 2020 r.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na osiągany dochód.

Termin i sposób składania wniosków: 

elektronicznie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. wnioski można składać przez stronę, a także przez empatia.mpips.gov.pl/bankowość elektroniczną.

forma papierowa  od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r., bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

 

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020 r.

 

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dla dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole 

(szkole - oznacza to szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Wsparcie z programu „Dobry Start”, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.

 

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu,

 ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Program Dobry Start nie obejmuje także studentów.

 

Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do  świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku  do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

 

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie dobry start są przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Pieczonka

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny