Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biszczy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biszczy

Wnioski na pomoc w formie obiadów dla dzieci i uczącej się młodzieży.

Utworzono dnia 01.08.2018
Czcionka:

Wnioski na pomoc w formie obiadów dla dzieci i uczącej się młodzieży.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biszczy informuje, że już od 01 sierpnia 2018 r.  należy składać wnioski o pomoc w  formie gorącego posiłku (obiadów) na nowy rok szkolny 2018/2019 dla dzieci i uczącej się młodzieży ( przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły specjalne, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły policealne ), przyznawane w ramach realizacji wieloletniego programu  wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. celem ich otrzymania od września 2018 r.

Pomoc w formie gorącego posiłku ( obiadu)w przypadku wniosków złożonych po 1 września 2018 r.  będzie przyznawana  decyzją nie wcześniej niż  od pierwszego dnia miesiąca następująco po miesiącu złożenia wniosku.

Warunkiem uzyskania pomocy  w ramach w/w programu jest nadal nie przekroczenie kryterium dochodowego, które dla tej formy pomocy wynosi 150% procent  kryterium wynikającego  z ustawy o pomocy społecznej tj. 514x150%= 771,00 zł miesięcznie dla 1 osoby w rodzinie oraz  634,00x150%= 951,00 zł miesięcznie w przypadku osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe.

 

Uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych, policealnych, obowiązkowo dostarczają zaświadczenia ze szkoły potwierdzające, że są uczniami

 

Uwaga!

1.   Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ulega zmianie kryterium dochodowe.  Od  01 października 2018 r.   wynosić będzie odpowiednio 528 zł miesięcznie dla 1 osoby w rodzinie oraz;  701 zł  miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 308 zł. Maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 645 zł;

       W związku z powyższym wnioski o pomoc w formie obiadów złożone przed tą datą podlegać będą weryfikacji.

 

 

2.   Druki wniosków i  załączników do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

      w Biszczy , pok. nr 3 oraz na stronie internetowej  GOPS

 

 

Do pobrania w tut. Ośrodku: nast. druki:

1. Podanie o pomoc w formie obiadów

2.Oświadczenie o wynagrodzeniu z tyt. pracy

3. Zaświadczenie o wynagrodzeniu z tyt. pracy

ZAŁĄCZNIKI:

PODANIE

Utworzono dnia 01.08.2018, 09:42

ZAŚWIADCZENIE

Utworzono dnia 01.08.2018, 09:42

OŚWIADCZENIE

Utworzono dnia 01.08.2018, 09:43

INFORMACJA

Utworzono dnia 01.08.2018, 09:43

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny